Отдел по образованию Пружанского райисполкома
Могилевский институт МВД Республики Беларусь

225160
Брестская обл.
Пружанский район
аг.Мурава, ул.Школьная, 2
e-mail: murava-school@pruzhany.by

Яндекс.Метрика

Цели, задачи и структура учреждения

Мэты і задачы работы школы ў 2018/2019 навучальным годзе

У 2018/2019 навучальным годзе педагагічны калектыў школы будзе парцаваць над вырашэннем праблемы: “Павышэнне якасці адукацыі, вывучэння прадметаў на павышаным узроўні праз каардынаваныя дзеянні ўдзельнікаў адукацыйнага працэса ва ўмовах асобасна-арыентаванай прасторы школы”.

Мэты:

1.Стварэнне ўмоў для ўдасканаленнія адукацыйнай прасторы школы, якая забяспечвае развіццё суб’ектаў адукацыйнага працэса ва ўмовах фарміравання асобасна-прафесійных каптетэнцый педагогаў і асобасна-вучэбных кампетэнцый навучэнцаў.

  1. Ажыццяўленне метадычнага супарваджэння педагагічных кадраў па павышэнні іх прафесійнага ўзроўня на аснове кампетэнтнаснага падыхода, неперарыўнай самаадукацыі, укаранення ў практыку работы асобасна-арыентаваных тэхналогій навучання, выхавання і развіцця.
  2. Фарміраванне і развіццё высокаадукаванай, гарманічна развітай, сацыяльна арыентаванай, маральна і фізічна здаровай, запатрабаванай ў сучасным грамадстве асобы, грамадзяніна і патрыёта.

Задачы работы на 2018/2019 навучальны год:

  1. Забяспечваць неперарыўную адукацыю і самаадукацыю педагогаў у рамках павышэння кваліфікацыі ў курсавы і міжкурсавы перыяды шляхам сеткавага ўзаемадзеяння педагагічных работнікаў паміж сабой і з навучэнцамі, распаўсюджваць практычны вопыт работы ў друкаваных перыядычных выданнях.
  2. Распаўсюджваць эфектыўныя адукацыйныя практыкі выкладання вучэбнага прадмета на базавым і профільным узроўнях навучання і забяспечваць якасць дапрофільнай падрыхтоўкі навучэнцаў на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі.
  3. Праводзіць пошук і ўкараненне новых падыходаў па выяўленні і развіцці адораных навучэнцаў і дасягненні імі больш высокіх вынікаў.
  4. Развіваць электроннае адукацыйнае інфармацыйнае асяроддзе школы як асноўны навучальны рэсурс у павышэнні якасці адукацыі.
  5. Павышаць даследчую, інфармацыйна-камунікацыйную кампетэнтнасць педагогаў, у тым ліку як кваліфікаваных карыстальнікаў інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій.
  6. Спрыяць павышэнню эфектыўнасці працоўнага выхавання навучэнцаў, укараненню новых падыходаў да арганізацыі прафарыентацыйнай работы.